EHBO vereniging Oeffelt
 

Bestuur


Dagelijks bestuur  

Voorzitter: Sandra van Baal     voorzitter@ehbo-oeffelt.nl        06-22759983    

Secretaris: Ans van Eeden       secretariaat@ehbo-oeffelt.nl         06-13466900 

Penningmeester:  Tiny Jans   penningmeester@ehbo-oeffelt.nl  06-50237387 

Bestuursleden:

Materiaalbeheer: Uli Longerich     

Opleidingencoördinator:  Peter Peters Rit   opleidingen@ehbo-oeffelt.nl    06-12889955

Evenementencoördinator: Tiny Jans evenementen@ehbo-oeffelt.nl 06-50237387

Peter vd Laarschot

Jenny vd Berg

Postadres:
Schoolstraat 11                                                                         

5441 AL Oeffelt 

Les locatie:

Hairmix

Looi 3

5441 XB Oeffelt